Respectarea normelor de dezinfecție și sterilizare în clinica noastră

Grija pentru sănătatea pacienților nu se reflectă doar în tratamentele stomatologice efectuate, ci presupune norme clare de dezinfecție și sterilizare. Ea începe cu respectarea strictă a măsurilor de asepsie și antisepsie. În cadrul activității noastre, folosim materiale și instrumente de ultimă generație. De asemenea, utilizăm consumabile de unică folosință pentru protecția pacientului precum și a personalului medical și proceduri moderne de sterilizare a instrumentarului.

Protocol de dezinfecţie şi sterilizare a instrumentarului stomatologic

Toate dispozitivele medicale și materialele care urmează a fi sterilizate trebuie curățate și dezinfectate înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat, conform normelor în vigoare ale Direcției de Sănătate Publică și Ministerului Sănătății.

Reguli generale:
 • Instrumentarul utilizat va fi decontaminat și sterilizat în ziua în care este folosit, până la sfârșitul programului de lucru
 • Soluțiile folosite pentru decontaminare vor fi schimbate conform cu instrucțiunile de lucru pentru fiecare dintre ele
 • Controlul sterilizării se efectuează zilnic: indicatoare fizico-chimice (bandă sterilizare şi indicatori încorporaţi în pungile sudate și săptămânal cu test Bowie&Dick – un test care confirmă faptul că aparatul de sterilizare, numit autoclav, funcționează la nivelul de performanță necesar sterilizării
 • După orice reparaţie se face testul Bowie&Dick
 • Inspecţia tehnică a autoclavelor: se realizează cel puţin trimestrial de către persoanele autorizate
Etape:
 1. Pre-dezinfecţie (Decontaminare)

Etapă obligatorie şi importantă deoarece:

 • Reduce încărcătura microbiană a instrumentelor
 • Protejează personalul în cursul manipulărilor ulterioare
 • Evită uscarea contaminanţilor pe instrumente, fapt care ar putea periclita eficienţa sterilizării
 • Uşurează etapele ulterioare de curăţare

Imediat după utilizare, instrumentarul se imersează într-o cuvă cu capac, iar cel mărunt în cutia albă rotundă prevăzută cu sită, până la finalul programului sau cel puţin timpul minim necesar, în funcție de produsul utilizat. În cuvă se utilizează un produs dezinfectant-detergent de nivel cel puţin mediu, schimbat zilnic sau mai des la nevoie (grad crescut de contaminare).

Pe capacul cuvei sunt inscripţionate: numele dezinfectantului, concentraţia de lucru, timp de acţiune, data preparării.

 1. Curăţarea mecanică: ultrasonic sau cu maşini automate de curățare

Curățarea ultrasonică este o metodă de curăţare şi dezinfecţie eficientă şi adecvată instrumentarului stomatologic, cu precădere celui mărunt. Se utilizează o cuvă ultrasonică, conform indicaţiilor producătorului (timp, temperatură).

În cuvă se foloseşte detergent enzimatic. În acest caz este obligatorie, ulterior, etapa de dezinfecţie finală. Pe capacul cuvei se notează: nume dezinfectant, concentraţie, timp de acţiune, data preparării, valabilitate (o zi). Lichidul se schimbă zilnic sau mai des dacă se observă o contaminare abundentă.

Clătirea finală a instrumentelor se realizează după curăţarea manuală sau ultrasonică. În cazul maşinilor automate, instrumentele ies gata limpezite şi uscate.

 1. Dezinfecţie finală

În cazul instrumentarului autoclavabil ce a fost curăţat manual sau ultrasonic (cu detergent enzimatic în cuva aparatului), se va realiza dezinfecţia finală într-o cuvă cu capac rezervată acestui scop. Se utilizează un dezinfectant de nivel cel puţin mediu. Pe capacul cuvei sunt inscripționate: numele dezinfectantului, concentraţia de lucru, timp de acţiune, data preparării, valabilitatea soluției.

În cazul instrumentarului termolabil, se va realiza o dezinfecţie de nivel înalt.

 1. Uscare-inspecţie

Se realizează cu prosoape curate, special rezervate acestui scop, preferabil de unică utilizare sau jet de aer comprimat.

În cazul instrumentarului procesat în maşinile automate de curăţare-dezinfecţie, acesta iese gata uscat.

Instrumentarul va fi inspectat şi cel cu urme de deteriorare va fi îndepărtat (ex: ace de canal despiralate, freze tocite etc.) Dacă se observă urme de ciment sau alţi contaminanţi, se va relua curăţarea manual.

Pregătirea echipamentelor prin dezinfecție și sterilizare este o prioritate în activitatea noastră.

Poți afla mai multe informații de pe contul nostru de Facebook.

Distribuiţi pagina
Primiți cele mai recente știri direct în e-mail
Articole